Výroční členská schúze - usnesení, výsledky voleb do výboru a KRK

Na sobotu 28.1.2017 byla na 8:30 svolána výroční členská schůze MRS z.s. PS Zlín do Malého kongresového sálu hotelu Moskva ve Zlíně

Výroční členská schúze - usnesení, výsledky voleb do výboru a KRK

Mgr. Viktor Šiška, jednatel výboru pobočného spolku, jako řídící svolané členské schůze pobočného spolku, konstatoval, že podle přiložené listiny přítomných je zasedání výroční členské schůze přítomno 126 členů pobočného spolku z celkového počtu 1351 členů pobočného spolku, tedy menšina členů pobočného spolku. Výroční členská schůze nebyla schopna se usnášet, neboť nebyla přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. Z uvedeného důvodu se v souladu s pozvánkou na výroční (náhradní) členskou schůzi pobočného spolku, obsahující údaje o konání náhradní členské schůze koná ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později tato náhradní členská schůze pobočného spolku, která je s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů pobočného spolku.

Schůze byla volební a bylo konstatováno, že všichni navržení kandidáti do výboru a KRK pobočného spolku byli zvoleni:

Členy výboru pobočného spolku byli zvoleni

 1. Vojtěch Bašátek,
 2. Michal Butnikošarovski,
 3. MVDr. Michael Javora,
 4. Petr Krčál,
 5. Vojtěch Kvapil,
 6. Michal Sadil,
 7. Mgr. Viktor Šiška,
 8. Ing. Zdeněk Tříska

 

Členy kontrolní a revizní komise pobočného spolku byli zvoleni

 1. Roman Adamec
 2. Zdeněk Bořutík
 3. Bc. Magda Matoušková

Na závěr bylo přijato usnesení výroční (náhradní) členské schůze - viz rubrika KE STAŽENÍ

Máte dotaz? Kontaktujte nás!


Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín

+420 723 335 051
posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás