Jak se stát rybářem?

Kontaktování pobočného spolku

Prvním krokem je zkontaktovat kterýkoli pobočný spolek Moravského, případně Českého rybářského svazu.

Rozhodnete-li se pro PS MRS ve Zlíně, najdete nás na II. Morýsově domě - tř. T. Bati 1276 (boční vchod z ulice Kvítková - od kolejí - zvonek vlevo od vchodových dveří). Každé pondělí odpoledne od 15:00 do 17:00 zde úřadujeme. Nejlepší a nejrychlejší je však kontakt přes email: posta@mrszlin.cz.

Nutnou podmínkou k provozování sportovního rybolovu je získání dvou dokladů:

  • státního rybářského lístku
  • povolenky k rybolovu

Úspěšné složení zkoušky

Ke získání státního rybářského lístku je zapotřebí složit zkoušku ze zákonů o rybářství. Na tuto zkoušku má možnost se každý uchazeč připravit individuelně v rámci samostudia. Potřebné materiály ke studiu jsou následující (nejdůležitější jsou vytištěny tučně):

Předpisy MRS

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových a pstruhových

Předpisy MRS

Stanovy MRS (jen orientačně)

Poznávání ryb

Atlas ryb (poznávání - zaměřir se zejmína na nejčastější druhy ryb - amur, bolen, candát ob., cejn velký, hlavatka, hrouzek ob., jelec tloušť + jesen + proudník, ježdík ob., kapr, karas ob. + stř., lipan, lín, losos, mník, okoun, ostroretka, ouklej, parma, perlín, plotice, podoustev, pstruh ob. + duh., siven, sumec, střevle, štika, tolstolobik, úhoř, vranka ob.

Anatomie a biologie ryb

Anatomie ryb (hlavně obrázky), biologie ryb
 

Samotné složení zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se konají každou první sobotu v měsíci (podle zájmu) na sekretariátu MRS MO Zlín.

Začátek bývá zpravidla v 10:00 (pokud není stanoveno jinak), kdy proběhne po dobu cca 2 hodin seminář, ve kterém si uchazeč ujasní a utřídí znalosti nabyté samostudiem a budou mu zodpovězeny případné dotazy. Poté - cca ve 12:00 proběhne samotná zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč se musí ke zkoušce přihlásit, a to nejlépe e-mailem - posta@mrszlin.cz nebo osobně na sekretariátu v úřední hodiny, případně telefonicky u jednatele, a to alespoň 10 dní před termínem zkoušky.

Pokud se na zkoušku, na kterou je přihlášen, nebude moci z vážních důvodů dostavit, dá dopředu vědět nejlépe e-mailem, případně telefonicky jednateli MO. Cena za absolvování semináře a vykonání zkoušky byla stanovena v naší organizaci MRS MO Zlín na 1 000,- Kč - zaplatí před započetím semináře.

Po úspěšném absolvování zkoušky dostane uchazeč osvědčení a na zlínském magistrátu (příp. jiném městském úřadu - podle místa bydliště) mu na základě něj vystaví rybářský lístek. Cena rybářského lístku se pohybuje od 100 do 500 Kč (dle doby platnosti - od 1 roku do 10 let).

Jste-li držitelem státního rybářského lístku, můžete si zakoupit povolenku k rybolovu, a to:

  • na revíry MRS a ČRS jako člen
  • na revíry MRS a ČRS jako nečlen (bez členských příspěvků a brigád, ale cena povolenky je výrazně dražší, než pro člena)
  • na revíry soukromé (např. přehrada Fryšták, Výlanta, Mokřad, Pahrbek, Jestřabice, Skalička, Černá hora apod.)

Přijetí do MRS

rybářZájemce o členství v MRS, konkrétně v PS Zlín, musí přijít osobně na sekretariát v úřední hodiny, a to s platným státním rybářským lístkem a fotografií se svou aktuální podobou a požádat o přijetí do MRS.

Při vstupu do MRS zaplatí jednorázový poplatek ve výši 1 000,-Kč (neplatí děti do 15 let včetně), dále členský příspěvek na daný kalendářní rok ve výši 400,- Kč (dospělí 18 let a starší), příspěvek na nákup a údržbu majetku PS ve výši 100,- Kč a administrativní poplatek ve výši 50,- Kč

Zaplacením těchto poplatků se uchazeč stává členem MRS v PS Zlín a je mu vydán členský průkaz a vylepena členská známka pro daný kalendářní rok a nůže si zakoupit povolenku k lovu. Tím pádem se na něj vztahuje také brigádnická povinnost ve výši 10 hodin za rok. Brigády, případně jejich část, je možno také zaplatit - cena za neodpracovanou hodinu je 80,- Kč. Každý člen, který si kupuje povolenku, oznámí, zda bude chtít brigády odpracovat nebo zaplatit (platí hned na místě při zakoupení povolenky). V případě, že bude chtít brigády odpracovat, bude na brigádu pozván.

Může si však brigádu také sám iniciativně domluvit s hospodářem, případně jeho zástupcem, organizačním referentem, či jiným ustanoveným vedoucím brigády. Pokud si ovšem brigády nesplní nebo nezaplatí nejpozději do konce kalendářního roku a přitom mu byla vydána povolenka k lovu, v dalším kalendářním roce mu povolenka vydána nebude, dokud nezaplatí neodpracované brigády, a to částkou 200,- Kč za neodpracovanou hodinu. Každý člen, který brigády dopředu nezaplatí a přitom si bere povolenku, bude na brigádu písemně pozván, případně si brigády domluví telefonicky sám s příslušným vedoucím. Brigády se netýkají: žen, mládeže do 15 let (včetně), starobních a invalidních důchodců (na základě předloženého potvrzení). Volné termíny brigád bývají zveřejněny na www.mrszlin.cz - BRIGÁDY.

(ceny povolenek pro členy a nečleny pro srovnání - www.mrsbrno.cz - CENY POVOLENEK, ČLENSTVÍ)

Děti, které chtějí získat státní rybářský lístek, jsou organizovány v rybářských kroužcích, pod vedením zkušených vedoucích a to jednak v DDM Astra (p. Beránek, Jelínek a Dynka) nebo při ZŠ ve Fryštáku (p. Jaška) nebo ve Vizovicích (pí. Klačánková), kde získávají znalosti postupně v průběhu roku. Děti se setkávají cca 1x za 2 týdny na cca 2 hodiny. Kroužek mohou navštěvovat děti ve věku od 8 do 15 let. Začíná se na přelomu září a října (se začátkem školního roku) a vrcholí na přelomu března a dubna konáním zkoušek pro získání prvního rybářského lístku.. Další postup je již stejný jako u dospělých., s tím rozdílem, že děti neplatí jednorázový vstupní polatek do MRS (vstup je pro ně zdarma) a cena za zkoušku a vydání osvědčení je jen 300,- Kč. Brigády se dětí (stejně jako žen) netýkají. Rovněž ceny za členské známky a povolenky jsou ve srovnání s dospělými výrazně nižší - viz - www.mrsbrno.cz - CENY POVOLENEK, ČLENSTVÍ)

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín

+420 723 335 051
posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás