Příjem nových členů MRS PS Zlín

Dovolujeme si upozornit všechny uchazeče o členství v MRS PS Zlín, že je potřeba, aby nejprve vyplnili a odeslali formulář - viz rubrika "Staň se rybářem" - bod 4. Přijetí do MRS

 


 

Příjem nových členů MRS PS Zlín

Poté budou e-mailem kontaktováni, kde jim bude sděleno, jakou částku mají zaplatit (podle jejich požadavků). I vzhledem k současné situaci ohledně pandemie COVID-19 preferujeme bezhotovostní platbu bankovním převodem. Variabilní symbol = Vaše rodné číslo (stačí první šestičíslí po lomítko). Do zprávy pro příjemce uveďte Vaš jmén a příjmení.

Osobně se pak dostaví na sekretariát v úřední hodiny, a to s platným státním rybářským lístkem a fotografií se svou aktuální podobou a požádá o přijetí do MRS.

Pokud někdo žádá o převod z jiného PS MRS, přinese s sebou členský průkaz MRS, kde bude vylepena členská známka za předešlý rok (tím pádem neplatí "zápisné" ve výši 1 000,- Kč)

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás