Dokončení I. úseku Bělovodského potoka

Dokončení I. úseku Bělovodského potoka

I. úsek jsme dnes dokončili stavbou koncového nárazového prahu proti vymýlání levého břehu a na 2/3 prvního úseku jsme probrali náletové dřeviny a odstranili je pro lepší obslužnost chovného potoka.
Nechce se ani věřit jak tato jednoduchá opatření mohou navýšit bonitu potoka. Na počátku to byla dlouhá 100 metrová rovná hladina vody téměř bez pohybu, nyní meandrující potok s tůněmi, prohlubněmi a proudky. Pomohly tomu i bohaté srážky 60-90mm za posledních 48 hod.
Na další brigádě budeme pracovat na zhotovení levostranné proplétané vrbového tratě, která zpevní břeh a díky ní dojde dostatkem světla k “živé” zelené stěně a ke zrychlení proudu vody. Pomůže také jako úkryt pro ostatní chráněné živočichy. Spodní část 1. úseku budeme probírat od náletové dřeviny na obou březích ve vzdálenosti 1 metru pro zvýšení úživnosti chovného potoka. Uvažujeme také o zhotovení lávky pro pěší na naučné stezce.

Petrův zdar
Zachraňme pstruha potočního

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás