Výroční členská schůze

Vážené rybářky, vážení rybáři,

předseda spolku Michal Butnikošarovski tímto v souladu se stanovami MRS PS Zlín svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 28.1. 2023 od 9:00 hod.  v kavárně Baťova institutu na adrese 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01. 

Program členské schůze :

1. Prezentace a zahájení
2. Volba zapisovatele,navahové a mandátové komise
3. Přednesení zpráv
4. Účetní uzávěrka za rok 2022
5. Plán hospodaření na rok 2023
6. Návrhy do usnesení
7. Zprávy komisí
8. Diskuze
9. Závěr
 
Petrův zdar!

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás