Odevzdávání sumářů

Vzhledem k blížícímu se konci letošní sezóny si dovoluji upozornit všechny aktivní rybáře, kteří letos využili rybářského práva, na povinnost odevzdat řádně vyplněný sumář. (P do 15.12.2020, MP do 15.1.2021)

Nové elektronické sumáře byly umístěny na stránky v rubrice "KE STAŽENÍ".  Budeme rádi, když tuto formu sumarizace využije co nejvíce rybářů.

Novinka - v elektronickém sumáři je možno provést sumarizaci za více osob - viz

Pokyny k vyplnění sumáře - viz dále

Odevzdávání sumářů

Pokyny k vyplňování a odevzdávání sumářů

 

 • Každý rybář (rybářka), který si zakoupí pro daný kalendářní rok MP nebo P povolenku, , je povinen ke konci roku v řádném termínu, odevzdat správně vyplněný sumář, na sekretariát MRS PS Zlín, tř. T. Bati 1276 a to těmito způsoby:  
  • Elektronicky vyplněný sumář
   • poslat e-mailem na adresu pobočného spolku posta@mrszlin.cz – tento způsob zcela preferujeme (zdůvodnění – viz dále)
  • Ručně vypsaný tištěný sumář
   • Vhodit do schránky MRS MO Zlín (venkovní - vpravo u vchodových dveří – bílá).
   • Osobně na sekretariátu MRS PS Zlín, nejlépe jednateli, příp. i jinému členovi výboru PS – pouze v úřední hodiny
   • Poštou na adresu MRS PS Zlín, tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín. Pošlete jako obyčejnou zásilku, nikoli doporučenou – je to naprosto zbytečné, drahé a hlavně časově zatěžující pro obě strany.
   • Na hospodářské budově v Loukách org. referentovi p. Sadilovi
 • Kdo odevzdává ručně vyplněný sumář, je vhodné odevzdat společně s ním i povolenku a to tak, aby byl sumář dobře fixován k povolence a nemohl z ní vypadnout (nejlépe kancelářskými sponkami, příp. gumičkami, samolepkami, v krajním případě i sešívačkou). Již není třeba je zabezpečovat proti vlhku – nová venkovní schránka je dešti dobře odolná.
 •  Sumář nemusí vyplňovat a odevzdávat pouze ti členové, kteří si sice povolenku koupili, ale za celý rok nebyli ani jednou u vody a nevykonávali tak rybářské právo. Stačí, když odevzdají v řádném termínu čistou povolenku.
 • Sumář musí vyplňovat a odevzdávat i ti, kteří vykonávali rybářské právo i když si žádnou rybu nepřivlastnili. Sumář slouží nejen k evidenci úlovků, ale také k evidenci návštěvnosti jednotlivých revírů.
 • Ti, kteří vyplňují ručně tištěný sumář, věnujte prosím pozornost správnému označení revírů a to jak na povolence, tak i v sumáři. Do povolenky se píše buďto číslo revíru – např. 461 018 nebo název Dřevnice 1A. Nelze uvádět místní specifické názvy, jak se někdy děje, jako „Kačák, Jezírka, Lukov, Skalka, Kudlina“ apod.). Každý rybář má k dispozici „Bližší podmínky…“, kde má v soupisu revírů uvedeno, pod který revír daný rybník či jiná nádrž, spadá. Pokud si není jistý, má možnost se telefonicky poradit např. s jednatelem, hospodářem, příp. jiným členem výboru.
 • Ti členové, kteří vyplní elektronický sumář, mohou odevzdat povolenku i později, nejlépe při koupi povolenky nové – nejpozději však do konce měsíce března.  Na povolenku vpravo nahoru prosím napište značku ES (elektronický sumář)
 • Ti, co vyplňují elektronický sumář, nikdy nevyplňujte loňský! Vždy je potřeba si stáhnout nový – aktuální pro daný rok – viz www.mrszlin.cz – rubrika „KE STAŽENÍ“.
 • Rozlišujte sumáře pstruhové – P  a mimopstruhové – MP. Pokud máte P i MP povolenku, musíte vyplnit a odevzdat oba dva sumáře!
 • U elektronických sumářů je možné (a žádoucí) povést sumarizaci společně za více osob – ideální např. tehdy, když v jedné rodině rybaří více lidí – je možno do jednoho MP sumáře zahrnout až 6 osob (u P sumáře 4 osoby).
 • Elektronické sumáře nijak neupravujte, vpisujte pouze do světlomodrých (MP) nebo světlezelených (P) políček.
 • V případě jakýchkoli nejasností nebo pochybností neváhejte a volejte – 723 335 051

Proč elektronický sumář? Jaké jsou výhody?

 

 • Rychlost zpracování dat. Pro toho, kdo sumáře vyhodnocuje, je zpracování jednoho ručně vypsaného sumáře časově dosti rozdílné, v závislosti na objemu dat a také úrovně psaného textu (čitelnosti), nicméně jsou to řádově jednotky, někdy i desítky minut (v průměru cca 4 -5 minut). Zpracování jednoho elektronického sumáře je záležitostí max.  30 sekund a to bez ohledu na objem dat.
 • Čitelnost dat. Úroveň rukopisu některých rybářů je bohužel velmi diskutabilní a mnohdy značně ztěžuje a zpomaluje práci. Tento problém u elektronického sumáře zcela odpadá.
 •  Přesné označení dat. Týká se zejména značení revírů, kdy někteří rybáři si označují revíry „po svém“ a pak vzniká zmatek. Tady jsou revíry předepsány, čímž je jakákoli nejednoznačnost vyloučena.
 •  Rychlost zápisu dat. Revíry jsou předepsány, setříděny podle čísel, nejfrekventovanější revíry jsou ve žlutých polích v horní části sumáře.
 •  Rychlost přenosu dat. Šetří čas. Není potřeba nikam běhat, shánět obálky a sponky, příp. poštovní známky apod. Vše je možné poslat elektronicky jako přílohu pomocí e-mailu na adresu organizace posta@mrszlin.cz. K sumáři je vhodné poslat, pokud možno, také naskenovanou povolenku. Zaslání e-mailu je otázkou několika sekund a vše je možno udělat v pohodlí domova.
 • Doklad o předání dat. Pokud rybář pošle sumář e-mailem na správnou e-mailovou adresu, má 100 % jistotu, že data budou předána. Může si i vyžádat potvrzení o přečtení e-mailu a převzetí dat a má doklad o tom, že sumář v řádném termínu opravdu odevzdal. Data jsou kdykoli snadno dohledatelná.
 •  Snadná archivace a třídění dat. Tady snad není co vysvětlovat. Velikost jednoho elektronického sumáře je cca kolem 100 kB, tzn., že např. na flashdisk s kapacitou 8 GB a hmotností cca 20 g jich uložíme 80 000. Jakékoli zpětné dohledání sumáře je otázkou několika sekund, max. minut. V případě archivace a vyhledávání klasických sumářů jsou zde daleko větší nároky na skladovací prostory a doba pro zpětné dohledání je mnohonásobně větší.

 

Důležitá poznámka!

Při zadávání hmotnosti (váhy) ulovených ryb je potřeba správně zadat desetinné číslo – tzn. pomocí desetinné čárky! Nikoli tečky.

Správně zadané: 2,4 Chybně zadané: 2.4 (v buňce se zobrazí „železnice“ #####)

Pokud by měl kdokoli z rybářů jakýkoli problém s vypsáním sumáře, ať už klasického (vypisovaného ručně) nebo elektronického, může se kdykoli přijít zeptat a poradit v úředních hodinách k nám na sekretariát. Rádi mu pomůžeme a nejasnosti vysvětlíme.

Sumáře jsou opět ke stažení na webových stránkách www.mrszlin.cz v rubrice KE STAŽENÍ. Pro KAŽDÝ ROK je potřeba si stáhnout sumář nový. Nelze používat staré sumáře z let minulých (přibyly nové revíry, jiné byly zrušeny)

Máte dotaz? Kontaktujte nás!


Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín

+420 723 335 051
posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás