Formulář GDPR (ochrana osobních údajů)

GDPR „General Data Protection Regulation“ je obecné nařízení 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU. Jde o novou obsáhlou legislativu o ochraně osobních údajů schválenou v dubnu 2016. Jde o dosud nejobsáhlejší legislativu s cílem zajistit základní práva občanů EU na ochranu v souvislosti se zpracováním osobních údajů s platností od 25. května 2018. V ČR nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb..

Formulář GDPR (ochrana osobních údajů)

Co z toho vyplývá pro nás - pobočný spolek MRS ve Zlíně?

Především to, že jsme povinni mít od každého člena vyplněný a podepsaný formulář se souhlasem ke zpracování a uchování jeho osobních údajů (tzn. jméno a příjmení, datum narození, bydliště). Proto prosíme všechny naše členy o spolupráci, kdy budete požádáni o vyplnění a podepsání tohoto formuláře.

Formuláře je k dispozici na našich webových stránkách v rubrice "KE STAŽENÍ"  a je možno jej vyplnit:

  • na sekretariátu MRS PS Zlín kdykoli v úředních hodinách
  • doma po stažení a vytištění a následném doručení na sekretariát MRS PS Zlín (stačí vhodit do schránky)
  • na výroční členské schůzi 27.1.2018

Vyplnění formulíře Vám nezabere déle než minutu!

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci

Výbor MRS PS Zlín

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás