Dotace města Vizovice

V roce 2017 jsme zístali dotaci Města Vizovice ve výši 10.000,-Kč.
 

Dotace města Vizovice

Dotace byla využita v plné výši k podpoře populace pstruha obecného v řece Dřevnici ve Vizovicích. Díky Městu Vizovice jsme mohli do řeky vypustit větší množství pstruhů než dříve. Populace patruha obecného zažívá těžké období, jednak vlivem nedostatku vody v řece v letním období a také díky přemnožení jednoho z rybožravých predátorů - zákonem chráněné vydry říční, která pstruha loví a žere přednostně a tak decimuje jeho populaci.
 

Kam se podívat dál?

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín


posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás