Částky pro rok 2022

Vážené rybářky, vážení rybáři,

částky pro rok 2022 včetně příspěvku na pořízení a údržbu majietku PS Zlín:

 • členové – ročník 2006 a starší, žádající o vydání povolenky k lovu na rok 2022 – celkem 1 400,- Kč

 • členové – ročník 2006 a starší, bez nároku na povolenku – tzv. „udržovací" – celkem 550,- Kč

 • členové – ročník 2007 a mladší (mládež od 8 do 15 let včetně) – celkem 250,- Kč

 • Bližší podmínky pro výkon rybářského práva (krátce BP)  - 20,- Kč 

  +

  Druh povolenky

  MP

  P

  Roční – dospělí

  950,- Kč

  1000,- Kč

  Roční - poloviční - mládež 16-17 let, ZTP, studenti (proti potvrzení školy o studiu)

  500,- Kč

  500,- Kč

  Měsíční

  650,- Kč

  650,- Kč

  Týdenní

  400,- Kč

  400,- Kč

  Denní

  150,- Kč

  150,- Kč

  Roční mládež do 15 let včetně

  300,- Kč

  300,- Kč

  Republiková

  3 600,- Kč

  3 750,- Kč

       

  Roční místenka na revír Březůvky - 50,- Kč (bez místenky nelze na Březůvkách vykonávat rybářské právo!)

  1. Platba bankovním převodem - vzhledem k situaci ohledně pandemie vás prosíme, abyste, pokud možno, tento způsob platby preferovali! Veškeré platby (tzn. členské příspěvky, povolenky k lovu, místenky na Březůvky) lze platit na účet 1400210319/0800. Jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (prvních šest číslic před lomítkem - např. 670814). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, čl. číslo a za co

   platíte. (např. Karel Novák 2259 – známka 1420, MP povolenka 950)

  2. Platba v hotovosti

   a) Sekretariát MRS PS Zlín – každé pondělí v úředních hodinách a pak každou únorovou sobotu od 8:30 do 11:30

   b) Nově - Hospodářská budova v Loukách – počínaje dnem 1. 12. 2021 – denně!
   Po telefonické domluvě u pana Sadila (602 293 187) .
   Nevjíždějte automobilem do areálu Chlumských rybníků, ale parkujte před bránou!

   Petrův zdar!

   MRS PS Zlín

Kam se podívat dál?

 

Kde nás najdete

Moravský rybářský svaz, z.s. PS Zlín

Tř. Tomáše Bati 1276 ,
760 01 Zlín

+420 602 530 220
posta@mrszlin.cz

Kontaktujte nás